HU / EN

KOCSIGYŰJTEMÉNY

2011. augusztus 05.

KOCSIGYŰJTEMÉNY

Magyarországi fogatos járművek

A magyar kocsik

A néprajztudomány bebizonyította, hogy a könnyű gyors kocsit Magyarországon találták fel, s kocsiszekérnek nevezték. Feltételezhető, hogy a Kocs községben élő kocsigyártók fejlesztették ki a parasztszekérből.

A kocsi eleinte a szekérnek jelzője volt. Az alapszó lassanként elmaradt, s a jelző vált önálló szóvá. A kocsi szó számos európai nyelvben előfordul: A németeknél „Kutsche”, a franciáknál „coche”, a spanyoloknál „koche”, az olaszoknál „cocci”, az angoloknál „coach”, a lengyeleknél „kocz”, stb. A Kaukázus vidékén és Kis-Ázsiában pedig a könnyű szekeret  „madzsar”-nak nevezik.

 Hogyan lett a parasztszekérből kocsi?

Magyarországon az első kocsipostát Bécs és Buda között Mátyás király teremtette meg, amikor 1485-ben Budáról az éppen meghódított Bécsbe helyezte át székhelyét és ide-oda kellett utaznia a két város között. Ezen a vonalon minden 4-5 mérföldre pihenő és etetőállomást létesített, az egyik éppen Kocs volt. Így a kocsiak közvetlen kapcsolatban álltak a postával és a saját szemükkel láthatták milyen fontos az országúti forgalomban a sebesség.

 A magyar kocsi a hintóval szemben igen könnyű, a XVI. századi viszonyokhoz képest igen gyorsjárású parasztszekér volt. Természetes rugalmasságát nem rugóknak, vagy felfüggesztésnek, hanem csupán könnyű vázának, válogatott, többféle rugalmas keményfából készített kerekeinek és kocsiderekának tulajdoníthatjuk. Valószínű, hogy a vasalt szekérhez képest a magyar kocsi azért nem rázott annyira, mert a facsapok, faperselyek és fatengelyek bizonyos fokig csökkentették a rázkódást, amihez hozzájárult még az is, hogy a vasalatlan kerék bár könnyen tört, de szintén rugalmas volt.

 A magyar kocsi elindult nyugat felé, egyre terjedt, ugyanakkor szakadatlanul fejlődött a kényelem. A kocsizás nemcsak gyakorlati célt követett, hanem kedvelt szórakozássá is vált.

Alkalom lett arra, hogy az emberek mutogassák magukat, előkelőségüket fitogtassák, vagyis a kocsi a fényűzés  eszközévé vált.

 Kiállításunkban a magyar kocsik táji típusai és azok variánsai egyaránt megtalálhatóak.